شهرام ترقی

محقق در زمینه کسب و کار

مولف و نویسنده

مدرس علوم تجارت

تحلیلگر زبان بدن و چهره خوانی

ارائه دهنده پروژه کسب و کار

0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

شهرام ترقی

محقق در زمینه کسب و کار

مولف و نویسنده

مدرس علوم تجارت

تحلیلگر زبان بدن و چهره خوانی

ارائه دهنده پروژه کسب و کار

Term1-05Costomer Influence

دی ۲۹, ۱۴۰۰ بزودی آموزش این دوره
Term1-02commerecial TchniquseTerm1-03ElementaryTerm1-04Costomer AcceptanceTerm1-05Costomer InfluenceTerm1-06Costomer ControlTerm2-01Advance OneTerm2-02Advance TwoTerm2-03Advance ThreeTerm2-Advanced Techniqes Of SalesmanshipTerm3-Management & keeping jobTerm3-part1 Organizational ChartTerm3-part2 Protection Of tradeTerm3-part3 Quantom leapsTerm3-part4Trade ElementsTerm3-part5Management MasksTerm3-part6Crisis ManagmentTerm3-part7Creating MoneyTerm3-part8One Step Beyond Wealth

دوره های آموزشی مدیران برتر را در دانشگاه مجازی UniTBL می توانید دنبال کنید با سلام بزودی مطالب مربوط به…