شهرام ترقی

محقق در زمینه کسب و کار

مولف و نویسنده

مدرس علوم تجارت

تحلیلگر زبان بدن و چهره خوانی

ارائه دهنده پروژه کسب و کار

0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

شهرام ترقی

محقق در زمینه کسب و کار

مولف و نویسنده

مدرس علوم تجارت

تحلیلگر زبان بدن و چهره خوانی

ارائه دهنده پروژه کسب و کار

Term1-Commercial Encounters

بهمن ۲۳, ۱۴۰۰ ۷- برخورد با مشتری / مرحله خروج
Term1-01Basic

UNITBL Virtual University مرحله خروج این مرحله زمانی است که مشتری محل را ترک می کند٬ خواه معامله ای انجام…

بهمن ۲۳, ۱۴۰۰ ۶- برخورد با مشتری / مرحله حضور
Term1-01Basic

UNITBL Virtual University مرحله حضور پس از اینکه مرحله ورود را بخوبی اجرا نمودید حالا وارد مرحله حضور می شوید….

بهمن ۱۰, ۱۴۰۰ ۵- برخورد با مشتری / مرحله ورود
Term1-01Basic

UNITBL Virtual University چرا مشتریان مدام به قیمت فکر می کنند؟ این سوالی است که برای بسیاری از فروشندگان و…

بهمن ۷, ۱۴۰۰ ۴- انواع مشتری
Term1-01Basic

UNITBL Virtual University چگونه مشتری را بشناسیم؟ قبل از اینکه فروش یا ارایه خدماتی را انجام دهید بهتر است با…

دی ۲۹, ۱۴۰۰ بزودی آموزش این دوره
Term1-02commerecial TchniquseTerm1-03ElementaryTerm1-04Costomer AcceptanceTerm1-05Costomer InfluenceTerm1-06Costomer ControlTerm2-01Advance OneTerm2-02Advance TwoTerm2-03Advance ThreeTerm2-Advanced Techniqes Of SalesmanshipTerm3-Management & keeping jobTerm3-part1 Organizational ChartTerm3-part2 Protection Of tradeTerm3-part3 Quantom leapsTerm3-part4Trade ElementsTerm3-part5Management MasksTerm3-part6Crisis ManagmentTerm3-part7Creating MoneyTerm3-part8One Step Beyond Wealth

دوره های آموزشی مدیران برتر را در دانشگاه مجازی UniTBL می توانید دنبال کنید با سلام بزودی مطالب مربوط به…

دی ۲۱, ۱۴۰۰ ۳-معنای واقعی تجارت
Term1-01Basic

UNITBL Virtual University How To Be Superior To Your Competitor چگونه نسبت به رقیب خود برتر باشیم Three Ways to…

دی ۱۷, ۱۴۰۰ ۲- انواع انسانها در بُعد تجاری
Term1-01Basic

UNITBL Virtual University انسانها در دنیا به شش دسته اصلی تقسیم می شوند. چنانچه بخواهیم در روند رشد و پیشرفت…

دی ۱۵, ۱۴۰۰ ۱- دانشهای سه گانه
Term1-01Basic

UNITBL Virtual University ***** برای شروع هر فعالیتی چه تجاری و چه غیر تجاری نیاز به سه دانش می باشد…